x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

13 lutego 2023

25.03.2023 – 43 Okręgowy Zjazd Lekarzy w Płocku