x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

15 lutego 2021

godz.17:30 – Obrady Prezydium OIL (przed ORL)