x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

31 lipca 2020

Prezydium OIL 23.09.2020 godz.18:00