x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

3 lutego 2022

XXII Ogólnopolska Biesiada Literacka

Uprzejmie informujemy, że 

XXII Ogólnopolska Biesiada Literacka

 

odbędzie się, jak zwykle w Klubie Lekarza

Okręgowej  Izby Lekarskiej w Łodzi przy  ul. Czerwonej 3

 

w  dniu  5  marca  2022  roku – początek o godz. 17.00

     Serdecznie zapraszamy Autorów – Lekarzy z całej Polski –
do czynnego udziału w tej tradycyjnej imprezie, a Szanownych Gości,  miłośników żywego słowa,  zachęcamy do współbiesiadowania.

     Osoby, które podczas spotkania pragną zaprezentować własne utwory,  proszone są o nadesłanie zgłoszeń uczestnictwa oraz proponowanych do wygłoszenia tekstów (w trzech egzemplarzach) pod adres OIL: 93-005 Łódź,     ul. Czerwona 3 oraz koniecznie także w formie elektronicznej na adres: biuro@oil.lodz.pl   najpóźniej do 15 lutego 2022 roku.

      W zgłoszeniu należy podać swój adres pocztowy, e-mail oraz numer telefonu. Czas przewidziany na autorskie prezentacje zależy od liczby zgłoszeń, jednak każdy uczestnik zwykle ma do dyspozycji 3 – 5 minut, po czym krótki komentarz wygłasza  krytyk. Na zakończenie odbywa się tajne głosowanie publiczności, po czym jury oblicza głosy. Nagrodą dla zwycięzców jest dyplom i kielich ambrozji.

 

Wszelkich informacji udzieli Kierownik Sekretariatu OIL w Łodzi Iwona Szelewa tel. 42/ 683 17 01

 

Z pozdrowieniem

Organizatorki

Maria Magdalena Człapińska

Barbara Szeffer – Marcinkowska