x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

20 października 2022

Zaproszenie na uroczystości z okazji Jubileuszu 150-lecia Płockiego Towarzystwa Lekarskiego