x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

6 listopada 2023

Zaproszenie na warsztaty „Pacjent kardiologiczny z zespołem metabolicznym”

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY

„Pacjent kardiologiczny z zespołem metabolicznym”

Wykładowca:

dr n. med. Przemysław Wilczewski

https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=126189&_k=o0k0q1

Miejsce zdarzenia:
Okręgowa Izba Lekarska
ul. T. Kościuszki 8, 09-402 Płock

Data: 14.11.2023 roku, godz. 18:30

Kontakt: Małgorzata Wasylewska tel. kom. 570 122 974

Zgłoszenia uczestnictwa w biurze izby do
13.11.2023roku, do godz. 12:00.
Udział w warsztatach bezpłatny.

Zapraszający na warsztaty firma: PRO.MED PL Sp. z o.o.

https://pl.promedcs.com/pl