x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

12 czerwca 2020

List Prezydium ORL w Płocku do lekarzy/lekarzy dentystów OIL w Płocku