x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowa Komisja Wyborcza

Skład

Komisja Wyborcza IX Kadencji

  1. Joanna Maślankowska – Przewodnicząca
  2. Katarzyna Urbańska – Sekretarz
  3. Jan Krzeski
  4. Andrzej Maliński
  5. Michał Pomianowski – Zastępca
  6. Aleksandra Sobolewska-Krajenta