x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowa Komisja Wyborcza

Skład

Komisja Wyborcza IX Kadencji

1. Joanna Maślankowska – Przewodnicząca

2. Katarzyna Urbańska – Sekretarz

3. Michał Pomianowski – Zastępca

4. Aleksandra Sobolewska-Krajenta

5. Jan Krzeski