x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowa Rada Lekarska

Skład

Okręgowa Rada Lekarska w Płocku 2022-2026

1. Ryszard Mońdziel – Prezes

2. Ewa Szczutowska – Wiceprezes

3. Zofia Waryszewska-Chrząstek – Wiceprezes

4. Judyta Knobelsdorf – Sekretarz

5. Łukasz Krajenta –Zastępca Sekretarza

6. Lech Paćkowski – Skarbnik

7. Marek Guszkowski

8. Teresa Mazurkiewicz

9. Jolanta Mroczyńska

10. Aleksandra Sobolewska-Krajenta

11. Michał Pomianowski

12. Michał Kuriga

13. Krzysztof Gogolewski