x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowa Rada Lekarska

Skład

Okręgowa Rada Lekarska w Płocku 2022-2026

 1. Ryszard Mońdziel – Prezes [Sprawozdania Prezesa ORL]
 2. Ewa Szczutowska – Wiceprezes
 3. Zofia Waryszewska-Chrząstek – Wiceprezes
 4. Judyta Knobelsdorf – Sekretarz
 5. Łukasz Krajenta –Zastępca Sekretarza
 6. Lech Paćkowski – Skarbnik
 7. Marek Guszkowski
 8. Teresa Mazurkiewicz
 9. Jolanta Mroczyńska
 10. Andrzej Maliński
 11. Aleksandra Sobolewska-Krajenta
 12. Michał Pomianowski