x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowa Rada Lekarska

Skład

Okręgowa Rada Lekarska w Płocku 2022-2026

 1. Ryszard Mońdziel – Prezes
 2. Ewa Szczutowska – Wiceprezes
 3. Mateusz Woźniak – Wiceprezes
 4. Zofia Waryszewska-Chrząstek – Wiceprezes
 5. Judyta Knobelsdorf – Sekretarz
 6. Łukasz Krajenta –Zastępca Sekretarza
 7. Lech Paćkowski – Skarbnik
 8. Marek Guszkowski
 9. Teresa Mazurkiewicz
 10. Jolanta Mroczyńska
 11. Andrzej Maliński
 12. Adam Godlewski
 13. Aleksandra Sobolewska-Krajenta
 14. Michał Pomianowski