x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Kancelaria

Kancelaria Rzecznika:

09-402 Płock, ul. Kościuszki 8

tel. 24 264 56 46

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
czynne w poniedziałki i czwartki od 12:00 do 18:00
w pozostałe dni jedynie biuro podawcze.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lub jej zastępcy pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie izby od 15:00 do 17:00 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma doręcza się osobiście lub przez publicznego operatora pocztowego.