x
„…izba lekarska jest Wasza i działa w Waszym imieniu”

Zbigniew Jędrzejewski– pierwszy przewodniczący OIL w Płocku

Struktura: Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Skład

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

OIL W PŁOCKU I ZASTĘPCY IX KADENCJI

 

L.p. Imię i nazwisko
1 lek. Marcin Lewandowski – OROZ
2 lek. dent. Leokadia Pielaszkiewicz-Kobylska– I Zastępca OROZ
3 lek. Joanna Obrębska – II Zastępca OROZ
4 lek. dent. Jolanta Kuriga
5 lek. Danuta Rogoza-Stanisławska
6 dr n. med. Janusz Maciejewski
7 dr n. med. Małgorzata Sabatowska
8 lek. dent. Bogusława Ujas-Fabirkiewicz
9 lek. Michał Kuriga
10 lek. Piotr Mrówczyński
11 lek. Danuta Tarka

 

BIURO OKRĘGOWEGO RZECZNIKA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ
czynne w poniedziałki i czwartki od 12:00 do 18:00
w pozostałe dni jedynie biuro podawcze.

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej lub zastępcy pełnią dyżury w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w siedzibie izby od 15:00 do 17:00 (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny).

Rzecznik nie prowadzi korespondencji za pomocą poczty elektronicznej e-mail, a wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma doręcza się osobiście lub przez publicznego operatora pocztowego.